top of page

İş Sağlığı ve Güvenliği

Turmas Turizm, iş sağlığı ve güvenliği alanında tüm yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı ve müşterilerine güvenli bir hizmet sunmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası olarak kabul eder.
 
Bu politika kapsamında; 

  • Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için hizmetlerimizden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,

  • Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri konusunda eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,

  • Sürekli iyileştirmeler için ölçülebilir ve sürdürülebilir hedefler oluşturarak bu hedeflere ulaşmayı hedeflemektedir.

turmas logo.png
bottom of page