top of page
Çimlenmiş Bitki

Çevre Politikamız

Turmas Turizm olarak çevreyle ilgili ulusal ve uluslararası tüm yasal mevzuat ve düzenlemelere uygun, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde hizmetler üretmeye gayret göstermekteyiz.
 

  • Sunulan hizmetler kapsamında çevreye verilen zararları tespit etmek, sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak amacı ile gerekli önlemleri almak

  • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması

  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması

  • Tüm hizmet süreçlerinde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması

  • Kirliliğin kaynağında önlenmesi

  • Tüm faaliyetlerde çevresel sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması

  • Müşterilerde, tedarikçilerimizde, çalışanlarımızda ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak,

turmas logo.png
bottom of page